Controlelijst voor starters

 

Terug naar startersadvies

Intropagina

1.      Regel de aanvraag van de ondernemersstatus bij de Belastingdienst. Een startende ondernemer moet zich laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Die regelt bij de inschrijving ook de aanmelding als ondernemer voor de BTW bij de Belastingdienst.
Dit betekent nog niet dat je ook geldt als zelfstandige ondernemer voor de inkomstenbelasting. Het kan dus zijn dat iemand voor de BTW wel een ondernemer is, maar voor de inkomstenbelasting niet (men loopt dan tal van fiscale faciliteiten mis). Een ondernemer voor de inkomstenbelasting is wel bijna altijd ook ondernemer voor de BTW. Wie beoordeeld is als ondernemer voor de BTW krijgt een BTW-nummer toegewezen van de Belastingdienst.

2.      De Kamer van Koophandel heeft ook een starterspakket voor ondernemers beschikbaar met informatie over onder meer financiŽle faciliteiten voor starters. De website www.kvk.nl bevat een uitvoerig stappenplan voor het opzetten van een eigen bedrijf en een model voor een ondernemingsplan.

3.      Als je als zelfstandig ondernemer, zzp'er of freelancer aan de gang gaat of als je gaat samenwerken met andere zelfstandige ondernemers, sluit dan een degelijke overeenkomst met je opdrachtgevers en/of met je partners met alle ingrediŽnten die voorkomen dat jouw relatie met de opdrachtgevers of met je samenwerkingspartners als een (fictief) dienstvereband wordt aangemerkt, met alle risico's vandien voor navorderering van loonheffing en sociale premies en/of het met terugwerkende kracht verliezen van je fiscale voordelen als zelfstandige ondernemer. Op de website van de Belastingdienst staan voorbeelden van zulke overeenkomsten.

4.      Stel een profielschets op van het te starten bedrijf met de volgende onderdelen:

5.      Bedenk een pakkende, aansprekende, korte en kernachtige bedrijfsnaam. Liefst moet uit die naam direct duidelijk worden wat het bedrijf doet en biedt. De naam moet uiteraard aanspreken bij de doelgroep en verder ook onderscheidend zijn t.o.v. de concurrentie, deponeerbaar zijn als webdomein en als merk. Test de conceptnaam of Ėnamen uit bij zoveel mogelijk relevante mensen en neem ook flink wat tijd om Ďm zelf te beproeven Ė na te gaan of hij ook na verloop van tijd goed in de mond blijft liggen en goed blijft aanvoelen. Nog steeds is te overwegen de naam met een A te laten beginnen, ook al is is de alfabetische ingang door de opmars van het zoeken via internet veel minder belangrijk geworden voor het verkrijgen van aandacht vanuit de markt.

6.      Formuleer een korte, kernachtige slogan die de naam koppelt aan de bedrijfsactiviteit en die in alle bedrijfsuitingen verschijnt.

7.      Ontwikkel een aansprekend en bij de gekozen bedrijfsnaam passend logo, want beeld spreekt nu eenmaal altijd meer aan dan tekst. Laat het ontwerp maken door een professioneel bureau. Overweeg de inschakeling van Trance Form, www.tranceform.nl (zie ook punt 13: webbouw). Kies in samenhang hiermee liefst ook enkele andere kenmerkende elementen van een huisstijl (vorm, kleur, belettering) om eenheid te waarborgen in alle bedrijfsuitingen.

8.      Leg de bedrijfsnaam als internetdomeinnaam vast. Uiteraard is van tevoren nagegaan of die naam nog beschikbaar is. Daarvoor zijn op het internet diverse mogelijkheden.

9.      Overweeg de bedrijfsnaam en eventueel het logo als merk te deponeren. Dat hoeft niet via een duur bureau, want het is heel goed zelf te doen voor een paar honderd euro via de website van het Benelux-merkenbureau, www.boip.int.

10.  Schrijf het bedrijfsplan. Dit heeft bijvoorbeeld de volgende structuur:

11.  Schrijf het marketingplan uit. Dit heeft in elk geval de volgende onderdelen:

12.  Zoek een financier als het bedrijfsplan uitmondt in een externe financieringsbehoefte. Denk daarbij onder meer aan de Rabobank en aan Bizner Bank. Beide banken hebben ook uitvoerige startersinformatie in de aanbieding. Is er een mogelijke financier in de familie- of kennissenkring? Denk dan aan de 'tante Agaath'-lening (zie website Belastingdienst). Of aan crowdfunding via de sociale media.

13.  Laat een webstek ontwerpen en bouwen. Het belang van een internetstek kan voor de meeste bedrijven tegenwoordig niet overdreven worden. Veel, om niet te zeggen de meeste klanten komen langs deze weg het bedrijf op het spoor en besluiten op basis van wat ze op de webstek voorgezet krijgen of ze er al dan niet mee in zee gaan. Een goede en niet dure webbouwer is www.tranceform.nl. Ook een goede praatpaal om voordat de bouw begint heldere ideeŽn te ontwikkelen over de inhoud (tekst en beeld), de structuur, de navigatie en de beste manier om met de juiste trefwoorden gevonden te worden door de zoekmachines. Dit bureau is niet alleen goed in (grafisch) ontwerp en in webbouw, maar kan ook prima teksten produceren.

14.  Bepaal de relevante sociale media en schakel die zo mogelijk in. Denk aan Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en ook aan het zakelijke netwerk LinkedIn.

15.  Richt de huisvesting van het bedrijf in. Als je fysiek aan de weg timmert, zorg dan voor een representatieve locatie en ruimte met een goede, bij het bedrijf passende uitstraling. Beknibbel niet op inrichting en inventaris en evenmin op de aanschaf van alle andere benodigde bedrijfsmiddelen. Denk ook aan een uitsluitend voor bedrijfsmatig gebruik ingerichte en opgestelde computer en netwerk, aan een zakelijke telefoon-, eventueel faxaansluiting. De aanschaf van een PIN-apparaat is haast onvermijdelijk: vergelijk goed de diverse aanbiedingen, want er zijn grote kostenverschillen, niet alleen initieel, maar ook qua periodieke lasten. Boven een drempel van zo'n 2000 euro geven bedrijfsinvesteringen recht op belastingaftrek, met extra faciliteiten voor energie- en milieu-investeringen.

16.  Regel het benodigde relevante drukwerk. Denk aan briefpapier, factuur, visitekaartjes, afspraakkaartjes, contactkaartjes/formulieren en een bedrijfsfolder en/of vlugschrift. Zorg voor een goede bij het bedrijf passende uitstraling. Ook hier kan www.tranceform.nl goede diensten bewijzen. Een aan te raden drukker is www.lemver.nl.

17.  Werk als verbijzondering van het marketingplan een lanceringsplan uit voor de uitrol van de bedrijfsactiviteiten. In het kader hiervan verdienen de volgende punten mogelijk de aandacht:

18.  Wees bereikbaar voor alle respons en handel die snel en voortvarend af.

 

SUCCES!

 

 

© W.J. van Campen/Den Haag/2017